Dịch vụ Saas dễ dàng sử dụng

Bước 1: Đăng ký dữ liệu ảnh

Tải dữ liệu qua Web API
hoặc gửi trực tiếp qua email

Bước 2: Chỉ định mục tiêu tìm kiếm

Thông qua giao diện PicMatch Web hoặc
ứng dụng điện thoại sử dụng PicMatch Web API Calls

Bước 3: Hiển thị kết quả

Ngoài Web API Calls và App nhận diện, PicMatch
hỗ trợ tải kết quả với nhiều định dạng (Excel...)

Hãy đến với chúng tôi !

Chúng tôi mang đến cơ hội mới cho các doanh nghiệp với Image AI !

Liên hệ

Ứng Dụng PicMatch

Ứng Dụng AI OCR

Dịch vụ Outsoucing

Tin tức

Khách Hàng

Tuyển dụng

Hiện tại do nhu cầu công việc chúng tôi đang tuyển các vị trí dưới đây:

  • Kỹ sư phần mềm Web yêu thích Esport (trên 1 năm kinh nghiệm)
  • Kỹ sư phần mềm Web (Fresher, sinh viên năm 3,4 cũng có thể ứng tuyển)
  • Kỹ sư phần mềm C/C++ (Xử lý ảnh)
  • Các vị trí sinh viên thực tập (Web, C,C++…)