SẢN PHẨM GIẢI PHÁP AI

PHÁT TRIỂN ỦY THÁC AI

Point 01

Tiên phong trong lĩnh vực Image AI!Kinh nghiệm 15 nghiên cứu và phát triển

Với thành tích phát triển cho hơn 200 doanh nghiệp trên toàn thế giới, chúng tôi có thể learning/tuning ngay cả khi có rất ít dữ liệu.
Đặc biệt, chúng tôi tự tin giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, lưu thông, bán lẻ…

Point 02

Tự tin với tốc độ nhận diện và lượng data xử lý!Kỹ thuật nhận diện sản phẩm

AI Engine của chúng tôi kết hợp kỹ thuật học sâu (deep learning) với kỹ thuật tìm kiếm hình ảnh tương tự riêng của mình, giúp xử lý dữ liệu lớn với tốc độ nhanh (1-3 giây).

Point 03

Có thể ứng dụng bằng cách nhúng vào hệ thống, trên smartphone app, on-premise hoặc cloud

Có thể sử dụng AI Engine của chúng tôi bằng cách nhúng vào môi trường hiện tại của các bạn, trên môi trường cloud hoặc sử dụng độc lập với smartphone app. Chúng tôi cung cấp AI Solution phù hợp với hoàn cảnh của mỗi doanh nghiệp.

Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp của bạn

  • Không còn lỗi do con người
  • Tăng doanh thu
  • Thực hiện phân tích khách hàng, nâng cao độ hài lòng của khách
  • Cải thiện năng suất lao động, năng lực sản xuất
  • Phát hiện bất thường theo cơ chế 24 giờ
  • Muốn quản lý chặt chẽ bằng kỹ thuật số (chuyển đổi số)

Dịch vụ Saas dễ dàng sử dụng

Bước 1: Đăng ký dữ liệu ảnh

Tải dữ liệu qua Web API
hoặc gửi trực tiếp qua email

Bước 2: Chỉ định mục tiêu tìm kiếm

Thông qua giao diện PicMatch Web hoặc
ứng dụng điện thoại sử dụng PicMatch Web API Calls

Bước 3: Hiển thị kết quả

Ngoài Web API Calls và App nhận diện, PicMatch
hỗ trợ tải kết quả với nhiều định dạng (Excel...)

Hãy đến với chúng tôi !

Chúng tôi mang đến cơ hội mới cho các doanh nghiệp với Image AI !

Liên hệ

Ứng Dụng PicMatch

Ứng Dụng AI OCR

Dịch vụ Outsoucing

Tin tức

Khách Hàng

Tuyển dụng

Hiện tại do nhu cầu công việc chúng tôi đang tuyển các vị trí dưới đây:

  • Kỹ sư lập trình AI/Xử lý ảnh
  • Kỹ sư phần mềm Web (Fresher)
  • Các vị trí sinh viên thực tập (AI, Web,C,C++…)