AI OCR Application

Ứng dụng 2: Nhận diện tự động nhãn/Label

◆ Khách hàng

  • Công ty sản xuất hóa chất

◆ Vấn đề

  • Trong nhà máy, hiện tại sử dụng rất nhiều loại nguyên liệu hóa học.
    Cần phải quản lý để biết được “Đang sử dụng lô nào, của nguyên liệu nào, thuộc nhà sản xuất nào cho lô nào của sản phẩm nào”
  • Do định dạng nhãn, vị trí ghi mã hàng, mã lô hàng khác nhau với mỗi công ty, nên khó để quản lý tự động.

◆ Giải pháp

  • AI OCR có thể nhận diện vị trí và giá trị của mã hàng, mã lô hàng từ bao bì đóng gói.
    Điều này có ích cho việc quản lý dây chuyền sản xuất trong nhà máy.
  • Thậm chí với túi hàng giấy nhoăn nheo, nhiều vết gấp, AI OCR vẫn có thể cải thiện độ chính xác trong nhận diện bằng cách lặp đi lặp lại theo tác rồi trả lại kết quả.