Giới thiệu sản phẩm

① Chụp ảnh sản phẩm bằng smartphone

② Nhận diện với Cloud

③ Liên kết với DB và hiển thị giá cả…

Kaitori Robo

Quá trình xử lý

① Chụp ảnh sản phẩm bằng camera

② Nhận diện phần sản phẩm, cắt nền xung quanh

③ Tìm kiếm đặc trưng hoa văn trên quần áo bằng kỹ thuật riêng của công ty

Đặc trưng

Số lượng sản phẩm xử lý

Tối đa lên đến 10.000.000 sản phẩm

Số lượng Learning data

Có thể nhận diện từ 1 ảnh

Tốc độ xử lý

1−3 giây(môi trường thật)

Thuật toán riêng

Kết hợp nhận diện hoa văn và chữ viết

Hãy đăng ký dùng thử !

Công ty cổ phần Trung tâm nghiên cứu A.N

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 18-4, Số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 3768 8733
Email: info@anlab.vn