YEAR END PARTY 2023: Hành Trình Vững Bước

Năm 2023 đã dần khép lại, sau 1 năm miệt mài làm việc và cống hiến, A.N Lab-ers cùng ngồi với nhau tại buổi Year End Party: Hành Trình Vững Bước. Nhìn lại chặng đường đã cùng nhau đi qua và những gì đã đạt được trong năm, đó chính là phần thưởng tuyệt vời nhất, là động lực để A.N Lab-ers cùng nhau tiến về phía trước với những bước đi vững chắc.