PicMatch

Tự động nhận diện ảnh có thể làm giảm số lượng các công việc hàng ngày. Giải pháp tìm kiếm và phân tích hình ảnh "PicMatch" thật sự hữu ích trong việc lấy thông tin cần thiết từ vô vàn ảnh và video.

Chi Tiết

AI OCR

Tự động nhận diện ký tự có thể làm giảm đáng kể công sức trong công việc hàng ngày. Giải pháp nhận diện ký tự "AI OCR" thật sự hữu ích trong nhiều khía cạnh từ giấy tờ khuôn mẫu trong văn phòng tới quản lý nhiên liệu trong nhà máy.

Chi Tiết
Document Checker

Document Checker

Kỹ thuật nhận diện ảnh có thể làm giảm đáng kể công sức kiểm tra giấy tờ. Giải pháp Document Checker của chúng tôi hữu ích trong việc xử lý các tài liệu như đơn từ, hóa đơn...

Chi Tiết