AI-OCR-Application-1_New

Ứng dụng 1: Nhận diện tự động chữ viết tay

◆ Khách hàng

  • Công ty về Billing

◆ Vấn đề

  • Phải check hàng nghìn Billing hàng ngày bằng mắt, và muốn tiết kiệm thời gian và công sức.
  • Ngoài ra, có nhiều mục trong billing cần phải check, và các mục có mối quan hệ với nhau, nên việc check trở lên phức tạp và người check dễ bị lỗi.
  • Ví dụ, liệu tên, chữ ký bằng tay, và tên đóng dấu trong Billing có cùng là một hay không.

◆ Giải pháp

     Ngày tháng năm, địa chỉ, tên viết tay trong Billing có thể được xác định bằng AI OCR.

  • Với địa chỉ viết tay, AI OCR có thể kiểm tra xem liệu địa chỉ đó có phải là tên địa danh thực tế không dựa vào kết quả trong quá khứ.
  • Với chữ ký và con dấu, là đối tượng khó nhận diện, AI OCRgiúp cải thiện độ chính xác của nhận diện dựa trên kết quả đã có.
  • Thêm vào đó, AI OCR có thể phán đoán được tính hợp lệ trong nội dung dựa trên tính liên quan giữa các mục đã nhập.