Khi Anlabers WFH chống “Cô Vy” nhưng vẫn”lên đồ” như đi làm

Để phòng chống dịch Covid-19, Anlab tuân thủ yêu cầu của nhà nước về việc nghiêm túc thực hiện việc cách ly xã hội bằng cách 100% Anlabers làm việc remote tại nhà.

Ngày thứ 3 WFH, hưởng ứng lời kêu gọi của anh DzungDK về thực hiện ngày Formal Friday, các Anlabers lên đồ như đi làm để chụp ảnh “khoe” với nhau.