PicMatch Overview 1000600

Khái quát PicMatch

Dữ liệu ảnh lớn cần phải kiểm tra bằng mắt khiến bạn đang gặp không ít khó khăn phải không?
Tự động nhận diện ảnh có thể làm giảm số lượng các công việc hàng ngày.
Giải pháp tìm kiếm và phân tích hình ảnh “PicMatch” thật sự hữu ích trong việc lấy thông tin cần thiết từ vô vàn ảnh và video.