Copyrigh Check 1000600

Ứng dụng 1: Kiểm tra bản quyền ảnh

◆ Khách hàng

  • Công ty xuất bản

◆ Vấn đề

  • Kiểm tra nguồn gốc của ảnh
    Liệu ảnh có bị lấy hay chỉnh sửa từ nguồn nào khác?
  • Kiểm tra quyền chân dung hình ảnh
    Có người nào trong ảnh đó không (nếu có cần phải xin phép)

◆ Giải pháp

Sử dụng Picmatch thực hiện các xử lý dưới đây cho tất cả các ảnh đã đăng ký.
① Tìm kiếm dữ liệu ảnh để xác định xem có ảnh đã chỉnh sửa từ ảnh khác không.
② Detect ra ảnh có quyền chân dung hình ảnh, và xác định có cần xin cấp phép sử dụng hay không dựa vào kết quả tính điểm/scoring.
③ Phân loại ảnh theo từng thể loại rồi liên kết chúng với Similar Image/ảnh tương tự, từ đó trích xuất ra các thông tin liên quan từ những bài viết có ảnh cùng loại (địa điểm, nhân vật…) đã được đăng trong quá khứ.