shutterstock_602130686

Khái quát AI OCR

Bạn đã bao giờ thấy khó khăn và bất tiện khi ngày nào cũng phải xác nhận thông tin bằng mắt  rồi mới chuyển đi ?
Tự động nhận diện ký tự có thể làm giảm đáng kể công sức trong công việc hàng ngày. Giải pháp “AI OCR” thật sự hữu ích trong nhiều khía cạnh từ giấy tờ khuôn mẫu trong văn phòng tới quản lý nhiên liệu trong nhà máy.