Cùng nhau đi trốn tại Asean Resort

Một trong các hoạt động thường niên của A.N Lab, chương trình Dã ngoại mùa thu 2023 đưa các A.N Lab-ers xả “xì chét”, tham gia team building vui vẻ gắn kết và trải nghiệm Shiki Onsen.