Thành tích

Thành tích phát triển No.1

A.N.Lab là công ty duy nhất thực hiện phát triển một lượng lớn các dự án cho các viện nghiên cứu chính phủ của Nhật Bản và một loạt các công ty lớn.

Đội ngũ nhân sự thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Nhật, đảm bảo vấn đề giao tiếp.
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm dự án khó, tự tin vào công nghệ của mình trong nhiều lĩnh vực.

Danh sách công ty đối tác

 • BrainPad Inc.
 • Faith Inc.
 • Panasonic R&D Vietnam Company
 • SRA Inc.
 • NTT Resonant

Viện nghiên cứu chính phủ

 • National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
 • Japan Science and Technology Agency(JST)
 • Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
 • RIKEN
 • University of Tokyo
 • National Institute of Information and Communications Technology (NICT)

Các dịch vụ phát triển

Nhận diện ảnh – Image Recognition

 • Hệ thống tự động nhận diện, đếm gáy sách
 • Phát triển phần mêm phân tích ảnh plasma / Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
 • Nhận diện, sắp xếp nội thất (video bên trên)
CAD CAM Simulation

CAD/CAM/Simulation

 • R&D mô hình dữ liệu tốc độ cao cho CAM/ Graphics Products Inc.
 • R&D mô hình dữ liệu tốc độ cao mới dùng cho CNC simulation/ Voxel Lab Inc.
 • Phát triển bổ sung phần mô phỏng cho robots/ AIST
Augmented Reality

AR (Augmented Reality)

 • Nhận diện sản phẩm, logo và hiển thị 3D animation
 • Phát triển AR engine/ Tonchidot Inc.
 • Tối ưu performance cho AR engine/ JEYES Inc.

Data mining, Search engine

 • Hệ thống Data mining phân tích và phân loại rủi ro dựa vào những thông tin lan truyền trên BBS & blogs

Ứng dụng iPhone/Android

 • Đã phát triển hơn 50 apps
 • Apps đa dạng từ CMS, tài chính, ảnh cho tới games & âm nhạc.

Google App Engine

 • Hệ thống nghiệp vụ y tế
 • Hệ thống quản lý nội dung thông tin chứng khoán (CMS)

Web & Rich Internet App (RIA)

 • Hệ thống xem dữ liệu đo lường môi trường không gian (Silverlight)/ Institute of Information and Communications Technology (NICT)
 • Hệ thống xử lý song song phân tích chuỗi DNA/ National Institute of Agrobiological Sciences
 • Hệ thống matching nội dung dựa trên địa điểm/ Cirius Technologies
 • Hệ thống sinh tự động kế hoạch cho phòng khám

Mainframes

 • Phát triển phần mềm cho AS/400 console emulator/ Beacon IT, Inc.
 • Dịch vụ hỗ trợ tính toán cho siêu máy tính K supercomputer/ RIKEN

Embedded Systems, Device Drivers

 • Phát triển Device Driver trên OS (Linux) kernel (Intel, SH3, SH4)/ Japan Science and Technology Agency (JST)
 • Tool quản lý task theo thời gian thực trên Linux/ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
 • Phát triển phần mềm cho Model Checker/ University of Tokyo

Network communications

 • Phát triển phần mềm Multicast video-streaming network protocol/ Japan Science and Technology Agency (JST)
 • Phát triển phần client cho hệ thống Video-conferencing

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

 • Phát triển Library phân tích nội dung Tiếng Nhật sử dụng tool thống kê
 • Tool phân tích Semantic
 • Chỉnh sửa phát triển hệ thống tóm tắt đoạn văn/Text summarizing system
 • Hệ thống phân chia nội dung tự động

Phát triển phần mềm

Bạn có khó khăn gì khi phát triển phần mềm ?

Liên hệ