Automatic Stocktaking1000600

Ứng dụng 4: Kiểm kê sản phẩm tự động

Khách hàng

  • Công ty phân phối và bán lẻ

Vấn đề

  • Các cửa hàng cần kiểm kê thường xuyên để cập nhật dữ liệu.
  • Hiện tại, đang thực hiện bằng tay, quét từng sản phẩm, điều này gấy lãng phí thời gian và tốn kém chi phí.

Giải pháp

  • Người trông cửa hàng chụp ảnh các giá sản phẩm.
  • PicMatch tự động nhận diện và cắt ra các vùng bao tương ứng với mỗi sản phẩm.
  • Sau đó, PicMatch tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu ảnh để tìm ra các ảnh sản phẩm tương ứng với vùng bao và xác định sản phẩm.