Product Assessment1000600

Ứng dụng 3: Nhận diện, đánh giá sản phẩm

◆ Khách hàng

  • Cửa hàng bán đồ cũ (gậy gôn)

◆ Vấn đề

  • Số lượng mẫu gậy gôn cũ rất lớn, con người khó có thể nắm bắt và xác định một cách nhanh chóng và chính xác.
  • Ngoài ra, tên và số model cũng không còn trên sản phảm, nên rất khó để nhận diện mẫu sản phẩm.

◆ Giải pháp

  • Chúng tôi đã tạo ra một ứng dụng sử dụng API của PicMatch.
  • Ứng dụng này chụp ảnh gậy gôn, tìm kiếm ảnh trong cơ sở dữ liệu để tìm ra model tương ứng và trả về thông tin cho người mua.
  • Dựa vào thông tin mà ứng dụng trả về, người mua có thể quyết định được giá mua cho sản phẩm.