Nhân viên Kiểm thử phần mềm (Tester/QA) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 09 June 2016 16:38

 

Cơ hội để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp mang phong cách Nhật Bản tại công ty A.N.Lab (http://www.anlab.vn), được hướng dẫn bởi những nhà quản lý giỏi và được thử sức trong lĩnh vực Android.

 

Mô tả công việc:

* Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng phần mềm để đảm bảo sản phẩm được thiết kế và tạo ra theo đúng yêu cầu của khách hàng. Cụ thể:
- Làm việc và giao dịch trong những dự án của khách hàng nước ngoài (Nhật Bản);

- Quản lý các thông tin liên quan tới dự án như tiến độ dự án, requirements,… trên hệ thống tracking system của công ty;
- Xây dựng và triển khai test plans, test scripts & test cases;

- Chạy test và báo cáo kết quả;

- Tham gia thiết lập và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phần mềm;

-Làm cầu nối liên kết các bộ phận khác của dự án để giải quyết các lỗi phát sinh và tìm ra nguyên nhân cốt lõi của các lỗi phần mềm;
* Đánh giá và báo cáo kết quả chạy test;
- Tham gia thiết lập và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phần mềm;
- Làm cầu nối liên kết các bộ phận khác của dự án để giải quyết các lỗi phát sinh và tìm ra nguyên nhân cốt lõi của các lỗi phần mềm;
- Lập, đề xuất và triển khai kế hoạch QA/Test, tiêu chí đánh giá và báo cáo tiến độ;

 

Yêu cầu công việc:

- Có hiểu biết về quy trình sản xuất phần mềm và quản lý chất lượng;
- Có kỹ năng lập trình cơ bản ở các ngôn ngữ như C/C++ hoặc Java;
- Có khả năng trao đổi trực tiếp với khách hàng qua mail để phân tích requirement;
- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu phân tích thiết kế và cũng có thể viết tài liệu;

Tham gia các hoạt động kiểm thử phần mềm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng. Cụ thể:

- Làm việc và giao dịch trong những dự án của khách hàng nước ngoài (Nhật Bản);

- Quản lý các thông tin liên quan tới dự án như tiến độ dự án, requirements,… trên hệ thống tracking system của công ty;

- Xây dựng và triển khai test plans, test scripts & test cases;

- Chạy test và báo cáo kết quả;

- Tham gia thiết lập và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phần mềm;

- Làm cầu nối liên kết các bộ phận khác của dự án để giải quyết các lỗi phát sinh và tìm ra nguyên nhân cốt lõi của các lỗi phần mềm;

Last Updated on Thursday, 09 June 2016 16:53