Ứng dụng 5: Theo dõi đối tượng, phân tích hoạt động

  • Theo dõi sản phẩm cụ thể xuất hiện trong video. Người dùng có thể kích vào sản phẩm để xem chi tiết.
  • Nhận diện gia súc (bò) từ camera theo dõi, phân tích hoạt động và tình trạng sức khỏe của chúng.

<< Chi tiết sẽ được cập nhật sớm >>