Một ngày học tập hiệu quả của A.N.Laber với chủ đề “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả”

Không phải ngẫu nhiên mà trong vô số những điều cần phải học, ông cha ta lại chọn giao tiếp, ứng xử – Học ăn, học nói, học gói, học mở – là ưu tiên số một. Giao tiếp là một kỹ năng quan trọng quyết định hiệu quả công việc nhưng không phải ai cũng biết làm cách nào để tăng hiệu quả giao tiếp và đạt được mục đích công việc.

Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên, vừa qua, công ty đã tổ chức khóa học “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho Anlabers.