Khi Anlabers WFH chống “Cô Vy” nhưng vẫn”lên đồ” như đi làm

Để phòng chống dịch Covid-19, Anlab tuân thủ yêu cầu của nhà nước về việc nghiêm túc thực hiện việc cách ly xã hội bằng cách 100% Anlabers làm việc remote tại nhà.

Ngày thứ 3 WFH, hưởng ứng lời kêu gọi của anh DzungDK về thực hiện ngày Formal Friday, các Anlabers lên đồ như đi làm để chụp ảnh “khoe” với nhau.

Continue reading “Khi Anlabers WFH chống “Cô Vy” nhưng vẫn”lên đồ” như đi làm”